web analytics

Ut på tur er en så viktig ingrediens i mitt Sykt Aktiv-liv at en blogg vil farges av det.
Her kommer det beskrivelser av turer jeg vil anbefale, eller ikke. Lange turer, korte turer. Fine turer, fæle turer. Ofte besøkt, en gang besøkt, eller ønsker å besøke. Turer i vid forstand. “Turrallerei-turalleri”.