web analytics

Skrivehiet er mitt skriverom og etableres der det passer. Det er også etablert på One.com som domene, derav post@skrivehiet.no.

Skrivehiet Forlag er registrert i Nasjonalbiblioteket da det engang var planer om selvpublisering.

Rent fysisk så er Skrivehiet en koselig sommerstue i hagen vår, antagelig for koselig, for det er ikke der tekster blir til. Skrivehiet rommer bilder, malerier og krimskranserier og gir grobunn for fantasi og energi, ingrediensene i en god skriveprosess for meg.