web analytics
MELLEM linjene
Hvor finnes disse folkene?

Hvor finnes disse folkene?

Bare vi får flere boliger…

Bare vi får flere arbeidsplasser….

Bare vi får VM…

Bare vi framsnakker…


Bare vi har positiv innstilling…


Da skal alt bli bra.

Demografi
Som representant for Narvik og omegn revmatikerforening deltok jeg på en work-shop med kommunen. Sammen med representanter for en rekke organisasjoner ble vi invitert til å gi innspill til kommunens arbeid med ny helse, omsorgs og boligplan. Et flott og viktig initiativ, men inngangsverdiene vi fikk er skremmende:

  • Prognosene sier at andelen eldre over 67 år vil øke med 800 personer frem til 2032
  • Prognosene sier også at andelen arbeidstakere vil reduseres med like mange i samme periode.
  • Andelen unge vil avta med 500.

Hvem skal sikre skatteinntekter til kommunen, og hvem skal yte omsorg for den store gruppen eldre eldre som vokser frem?

Bildet er tatt av Gerd Altmann fra Pixabay

Vi legger alle kort i potten «økt tilflytning» – det rett og slett bare MÅ bli redningen.

Men hvor skal alle disse folkene komme flyttende fra?

Kjøpsvik?

Senja?

Bodø?

Oslo?

Kraftunderskudd:
Vi har et luksusproblem i Norge: Vi har veldig lav arbeidsledighet. Det finnes ikke en horde mennesker rundt om i Norge som venter på at det skal dukke opp bopeler og jobber.

Om vi skulle klare å tiltrekke oss tilflyttere til Narvik, vil det skape vakuum et annet sted. Det blir en konkurranse om å bli mest attraktive bo,- og arbeidssteder. Ikke en usunn konkurranse, sånn sett, men om det ikke er «nok folk til alle attraktive steder» må noen tape. Er det greit for oss at for eksempel Volda eller Namsos eller Berlevåg taper? Tja, det er jo ikke vår sak, men det er definitivt Norges sak.

Bildet er tatt av Imagine Maw fra Pixabay

Hva kan vi gjøre da?

1. Vi må sørge for å bli flere folk i Norge.
Enten kan vi få de unge til å lage flere barn, eller så kan vi håpe på tilflytning fra andre land.

Jeg tror ja takk begge deler. Men da må vi investere i tiltak som motiverer sånn at dette vil skje. Jeg er ikke sikker på at de investeringene vi gjør i dag er skreddersydd de målene.

2. Vi må effektiviseres.
Effektivisere og få ned kostnader. Lik det eller ikke, men vi må faktisk satse på inntekter som krever mindre arbeidskraft. Vi må nok lære å like roboter og automater i større grad. Og vi må godta at det etableres produksjoner som benytter våre ressurser, uten at det gir arbeidsplasser, så lenge det er miljøvennlig og bærekraftig ressursbruk, og så lenge det gir inntekter tilbake til samfunnet og kommunen. Systemene må tilpasses sånn at større andel av inntektene blir igjen lokalt.

Dette er nok glødene tema, men vi må tørre å ta de diskusjonene, vi har ikke noe reelt valg.

Og så må vi også tørre å ta effektiviseringene der de smerter minst, og ikke i helse, omsorg og skole, de tåler neppe mer skvis.


Ellers..?
Ellers tvinges det frem en sentralisering vi verken vil eller bør godta, den er i gang allerede, også her hos oss. Statistikken dokumenterer det vi allerede vet. Det er viktig for rikets sikkerhet at det bor folk i hele landet, også på landet. Derfor bør dette diskuteres seriøst ikke bare her hvor det tømmes, men også på Løvebakken.

Bildet er tatt av Gerd Altmann fra Pixabay

MELLEM linjene

Brenn ikkje inne med nåkka!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *