web analytics

Etterlysning: 7 km ny veg ble borte.

Etterlysning: 7 km ny veg ble borte. Bred enighet om at utbedring av strekningen er det mest fornuftige. Ingen store protester om trasèvalg og de forsakinger som må gjøres lokalt, og planene er klare. Men de siste 7km av prosjektet E6 Bjerkvik – Narvik som ble lagt frem for høring, mangler fortsatt. Festen etter bruåpninga er over, og vegarbeidet videre […]