web analytics
Helse
AKUTT

AKUTT

«Beklager fru Hansen, vi har ikke mulighet til å stanse den livstruende blødningen, men hva med en skulderoperasjon, vi har den beste ekspertisen tilgjengelig?»

Akutt betyr heftig eller sterk; særlig innen medisin brukt om noe som oppstår plutselig og utvikler seg raskt; noe som er presserende eller påtrengende.

Kilde: Store Norske Leksikon

Det er noe uvirkelig over helseforslagene for tiden, knapt så en tror det en leser og hører. Det er nesten sånn at jeg tenker at noen tuller med oss, tuller sånn at vi lettere skal godta de egentlige forslagene, slik de burde vært foreslått.

MEN MAN TULLER IKKE MED SÅNT, FOLK BLIR ENGSTELIGE, OG ENGSTELIGE FOLK BLIR KOKFORBAINNA!!!!

Problem 1.
Vi forstår at det er mangel på kompetanse i Helse Nord, mangel på arbeidskraft merker også andre virksomheter.

Vi har veldig lav arbeidsledighet generelt i Norge.

Men det hjelper da ikke på å gjøre Norge og spesielt utkantene enda mindre attraktiv å flytte til…. «kom til oss og risiker å blø ihjel!»

Og bosetning i Nord-Norge kan da ikke hvile på en enkelt helsesektors begrensede helhetsforståelse, dette er i aller høyeste grad tema som handler om rikets fremtidige tilstand. Det fordrer at landet styres av politikere som evner, og HAR VILJE!!!!, til å se hele landet, slik det faktisk er og bør være:

Like samfunnsgoder så langt mulig, uansett hvor du bor. Er det ikke mulig, må skatten reduseres sånn at vi kan organisere samfunnet selv!



Problem 2.
Vi forstår at det er dyrt å leie inn vikarer, og at det fører oss inn i en dårlig økonomisk karusell.

Men her ramler jeg også av lasset:
Regner med at disse dyre vikarene innehar den kompetansen som Helse Nord mangler. Hvorfor er den kun tilgjengelig som dyre vikarer og ikke ansatte?

Problem 3.
I går kveld hadde jeg ikke mulighet til å se hele helsedebatten på tv, jeg hørte bare på deler av den. Rystet måtte jeg sjekke hvem som snakket så nedlatende. Stemmen sa meg at den tilhørte helse,- og omsorgsministeren, men det var lite omsorg i det som ble sagt, «det måtte være en annen», tenkte jeg. Dessverre tilhørte stemmen sjefen over alle sjefer innen omsorg…..

Makan til nedlatende holdning til folk som er redde og kokforbainna.

Og om vi ble redde av problem 1 og problem 2, så blir vi ikke mindre skremte av problem 3:
– Hva slags ledelse er det landet har?
– Kan vi risikere at de raserer en av de viktigste grunnpilarene Norge har; trygghet?
– Og hvilket menneskesyn, verdier og holdninger går de i fronten for?

Jeg ble skikkelig betenkt, neste stortingsvalg kommer ikke fort nok! Og gud forby at det da oppstår et problem 4: At vi er færre stemmeberettigede i nord og vil slite med å sikre politiske endringer.

DETTE MÅ HELE LANDET STÅ SAMLET OM, SÅ IKKE LUKK ØYNE OG ØRER I SØR, DERE KAN VÆRE NESTE!!!!

VI SKAL HA ET NORD-NORGE DIMENSJONERT FOR NORD-NORGE ETTER SAMME STANDARD SOM RESTEN AV NORGE!

Vi skal ha et Nord-Norge der utviklingen går oppover!

Lite jernbane, værfølsom fly,- og båttransport, et vegnett som selv åpent for trafikk mange steder utgjør høy risiko for liv og helse. Vi skal i det minste ha et Nord-Norge dimensjonert for denne risikoen.

Så kan vi heller reise til planlagte og ikke-akutte behandlinger, hvis det hjelper på økonomien.

Vi skal ha et Nord-Norge som kan ta i mot flyktninger på en trygg måte!

Vi skal ha et Nord-Norge det er trygt å ønske turister velkomne til!

Med en gal nabo, er det trygt å vite at vi har allierte. Det skal være trygt for de allierte å komme på øvelser til Nord-Norge i fredstid.

Vi skal ha et Nord-Norge der vi ønsker at våre barn og barnebarn skal slå seg ned, ikke et sted vi advarer dem mot, ikke et sted både yngre og etterhvert eldre, velger å flytte fra.

En russisk-amerikansk psykolog, Abraham Maslow, utviklet i 1943 en illustrasjon over folks grunnleggende behov i et samfunn. Denne illustrasjonen er godt kjent og inngår i pensum i mange høyere utdanninger, men noen har åpenbart sovet i timen: VÅKN OPP!


Nesten alle illustrasjoner hentet fra Pixabay.



Kokforbainna hilsen

MELLEM linjene

2 thoughts on “AKUTT

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *